GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU

20% mężczyzn wierzy, że koronawirus jest spiskiem dużych firm 

Co piąty mężczyzna uważa, że za koronawirus odpowiadają duże firmy farmaceutyczne a nie przyroda.

15% widzów TVP nie wierzy, że Amerykanie wylądowali na Księżycu 

Teoria, że nigdy nie byliśmy na Księżycu jest szczególnie popularna wśród widzów oglądających telewizję publiczną.

30% mieszkańców wsi wierzy, że istnieje tajny, nieformalny światowy rząd 

Aż 1/3 mieszkających na terenach wiejskich, uważa, że za najważniejsze decyzje odpowiada nieformalny światowy rząd.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 25-26.01.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Skorzystaj z naszego newslettera OGB Pro 360°

Something went wrong. Try again.
This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

Newsletter - OGB Pro 360°

2 wybrane przez nas materiały z OGB Pro co tydzień wprost na Twojego maila ✅ Sondaże, prognozy i analizy 📊 Dostęp do zamkniętej społeczności i dodatkowych danych 📣 Jakość badań i prognoz OGB 🏆 Nie uprawnia do pełnego dostępu do usługi OGB Pro❗️

29.99 PLN / month

Thank you for your purchase

Have a great day!

Z RAPORTU DOWIESZ SIĘ:


Walka z teoriami spiskowymi staje się tym trudniejsza, im bardziej przybierają one na sile. W niniejszym raporcie zbadaliśmy stosunek Polaków do najbardziej popularnych teorii spiskowych. Teorie spiskowe w ostatnim czasie stają się coraz ważniejszym tematem debaty publicznej. Ma to również miejsce w naszym kraju, gdzie możemy coraz częściej zauważyć silną korelację pomiędzy popularnością teorii spiskowych a motywacjami politycznymi. 

W naszym raporcie zbadaliśmy, w jakim stopniu Polacy wierzą w 5 konkretnych teorii spiskowych. Przyglądając się odpowiedziom i zestawiając je z podziałem na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy wykształcenie można zauważyć ciekawe tendencje, kształtujące się w naszym społeczeństwie. Nie bez znaczenia są także nasze poglądy, preferencje wyborcze czy główne kanały czerpania informacji. 

ZOBACZ TEŻ INNE NASZE RAPORTY

OGB Pro to „Netflix” dla badań, dzięki któremu zyskujesz:

  • unikalne poszerzone raporty z badań i sondaży
  • prognozy społeczne i polityczne
  • specjalne rankingi poparcia i zaufania
  • dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych analiz
    .