GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU

47% młodych w wieku 18-29 obawia się o sytuację materialną

Osoby młode najbardziej obawiają się o swoją sytuację materialną.

43% osób z wyższym wykształceniem boi się wyjścia Polski z UE

O wyjście Polski z Unii Europejskiej najbardziej obawiają się osoby z wyższym wykształceniem.

46% obawia się o swoje życie i zdrowie w związku z COVID-19

Respondenci najbardziej obawiają się o swoje życie i zdrowie w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 07-09.04.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).


Something went wrong. Try again.
This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

OGB Pro 360°

Testuj 14 dni za darmo 📣 Każdego tygodnia 2 analizy z OGB Pro wprost na Twojego maila ✉️ Dostęp do zamkniętej grupy z dodatkowymi informacjami 🔒 Jakość prognoz i analiz z OGB Pro 🏆 Dane z badań Ogólnopolskiej Grupy Badawczej 📊

29.99 PLN / month

Thank you for your purchase

Have a great day!

Z RAPORTU DOWIESZ SIĘ:


W raporcie sprawdziliśmy jakie główne obawy towarzyszą Polakom. Zbadaliśmy między innymi, jakie grupy społeczne obawiają się o swoje życie i zdrowie w związku z panującą epidemią koronawiursa, a jakie boją się wojny i zewnętrznej agresji na Polskę. Postanowiliśmy przyjrzeć się również czy obywatele obawiają się utraty tożsamości narodowej oraz, czy boją się o swoją sytuację materialną i utratę źródła dochodów.

W raporcie można także dowiedzieć się jak wyglądają "lęki" Polaków ze względu na wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania.

ZOBACZ TEŻ INNE NASZE RAPORTY


Z OGB Pro zyskujesz:


  • dostęp do wszystkich raportów z badań społecznych i politycznych;
  • unikalne, poszerzone sondaże, prognozy i analizy;
  • minimum 10 analiz tygodniowo.
.