GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU

47% młodych obawia się o sytuację materialną

Osoby młode najbardziej obawiają się nagłego pogorszenia się ich sytuacji materialnej. 

43% z tytułem magistra boi się wyjścia Polski z UE

Strach przed opuszczeniem Unii Europejskiej dominuje wśród osób z wykształceniem wyższym.

46% obawia się o swoje życie i zdrowie 

Respondenci najbardziej obawiają się o swoje życie i zdrowie w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 07-09.04.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Skorzystaj z naszego newslettera OGB Pro 360°

Something went wrong. Try again.
This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

Newsletter - OGB Pro 360°

2 wybrane przez nas materiały z OGB Pro co tydzień wprost na Twojego maila ✅ Sondaże, prognozy i analizy 📊 Dostęp do zamkniętej społeczności i dodatkowych danych 📣 Jakość badań i prognoz OGB 🏆 Nie uprawnia do pełnego dostępu do usługi OGB Pro❗️

29.99 PLN / month

Thank you for your purchase

Have a great day!

Z RAPORTU DOWIESZ SIĘ:

W raporcie sprawdziliśmy jakie główne obawy towarzyszą Polakom. Zbadaliśmy między innymi, jakie grupy społeczne obawiają się o swoje życie i zdrowie w związku z panującą epidemią koronawiursa, a jakie boją się wojny i zewnętrznej agresji na Polskę. Postanowiliśmy przyjrzeć się również, czy obywatele obawiają się utraty tożsamości narodowej oraz czy boją się o swoją sytuację materialną i utratę źródła dochodów.

W raporcie można także dowiedzieć się jak wyglądają "lęki" Polaków ze względu na wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania.

ZOBACZ TEŻ INNE NASZE RAPORTY

OGB Pro to „Netflix” dla badań, dzięki któremu zyskujesz:

  • unikalne poszerzone raporty z badań i sondaży
  • prognozy społeczne i polityczne
  • specjalne rankingi poparcia i zaufania
  • dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych analiz
    .