GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU

50% Polaków uważa, że polityka gospodarcza nie działa

Głównym obszarem, który nie działa w opinii Polaków, jest polityka gospodarcza, w tym także wsparcie dla firm w trakcie epidemii. Na kolejnym miejscu znalazła się praca sądów i trybunałów.

30% mieszkańców dużych miast martwi polityka prorodzinna

Dla mieszkających w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców kształt polityki zachęcającej do zakładania rodzin to trzeci co do wielkości problem w Polsce.

49% mieszkańców małych miast twierdzi, że nie działa praca sądów

W miastach do 20 tys. mieszkańców na pierwsze miejsce wśród dostrzeganych problemów wysuwa się to, jak działają sądy i trybunały.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 7-9.04.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Skorzystaj z naszego newslettera OGB Pro 360°

Something went wrong. Try again.
This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

Newsletter - OGB Pro 360°

2 wybrane przez nas materiały z OGB Pro co tydzień wprost na Twojego maila ✅ Sondaże, prognozy i analizy 📊 Dostęp do zamkniętej społeczności i dodatkowych danych 📣 Jakość badań i prognoz OGB 🏆 Nie uprawnia do pełnego dostępu do usługi OGB Pro❗️

29.99 PLN / month

Thank you for your purchase

Have a great day!

Z RAPORTU DOWIESZ SIĘ:


W raporcie "Co w Polsce nie działa?" przyjrzeliśmy się najważniejszym obszarom działania państwa z perspektywy tego, jak ich funkcjonowanie oceniają Polacy. Sprawdziliśmy także, czy oceny niedomagających aspektów funkcjonowania kraju różnią się ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy poglądy respondentów. 

Nasz raport to jasna instrukcja dla całej klasy politycznej dotycząca tego, na które obszary szczególnie powinien zostać położony nacisk tak, by odpowiedzieć na oczekiwania społeczeństwa. 

ZOBACZ TEŻ INNE NASZE RAPORTY

OGB Pro to „Netflix” dla badań, dzięki któremu zyskujesz:

  • unikalne poszerzone raporty z badań i sondaży
  • prognozy społeczne i polityczne
  • specjalne rankingi poparcia i zaufania
  • dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych analiz
    .